13 de octubre de 2023

אליזבת אל-נקלה

 

 


אליזבת נמצאת שם בשעות ההפצצה


עזה היא כבר לא סתיו או מולדת השפה


אפילו לא בית סוהר עם נוף לאוקיינוס


זו נשמת העולם שבורה ומדממת


לאן יברחו הילדים ואמהותיהם?


מי יתן להם מים?


שיר לשפתיים שלך


ספר עם תמונות של אור.


*


התעוררה מלחמה


חפים מפשע נעלמים בשריפה


הקריסה והזרחן הורגים אותם


שתיקת האמנויות


פרצופים שננשכו בשנאה


נשמות שקעו באימה
*
אי אפשר לבנות צדק על פשע


ולא קם מקדש האבות


וגם לא לשתול את גן השלום על הצל הזה


*


אליזבת נמצאת שם בשעות ההפצצה


הוא עזב את הערפל ואת הבירות של סקוטלנד


תן את זעקתך מהקבר הזה


פעימות הלב של אלוהים


הסיפור המסורס הזה


העיר הזו בין רעב להבות


*


חמותו של ראש הממשלה בוכה


בקרבת מקום, האו"ם ורופאים ללא גבולות


בתי ספר מלאים בפליטים


רוח טובה מתחבקת


מתפללים


הגנה על המילה אנושיות

No hay comentarios.:

Powered By Blogger

años y años de blog!!!!