28 de octubre de 2023

חטפו על ידי חמאס: אמיליה אלוני ומשפחתה


אמיליה אלוני


 בקיבוץ ניר עוז


חיפשנו את הארומה של עצי התאנה


שתינו מיץ רימונים


התחבאנו במטע התפוזים


ובאחו החמניות היפה


*


בוקר אחד גם נפגשנו


בחדר האטום


התפללנו בזמן שהכדורים שרשו


התפללנו בזמן שהרגשנו שהאש טורפת את מה שהיה שלנו


בכינו כשיצאנו משם בין בהלה ורקטות


  *


אני אציג את עצמי:


אני אמיליה, אני בת חמש.


אני שורדת מתחת לחול כבר שלושה שבועות


אני בן ערובה במלחמה שאני לא מבין


אני בקושי נושמת תחת משקל הדמעות שלי


אלה מבני הדודים שלי יולי ואמה


של אמא שלי דניאלה


אלה של הדודים שלי שרון ודוד


*


זה היה סוף שבוע נעים בבית של דודה שרון.


ועכשיו שובים ופצצות תופסים אותי


פסוקי אש


זיכרונות של בקרים בהירים


רוך של בני הדודים התאומים שלי


שבגיל שלוש חי את המלחמה כמו חלום


סיוט מסובב על ידי מוות


*


מדי פעם פיצוצים מרעידים את כדור הארץ


אני חושב שההצלה מגיעה


כולנו שרים


שירה שומרת עלינו בני אדם


רסן פחדים


מיס את מציאות הגיהנום


*


יהיה עוד חנוכה בשבילי?


סיבוב ליד יסמין?


יום ראשון בבית ספר?


חיבוק מאבי באביב?דניאלה ואמיליהשרון אלוני קוניו, 33, ובעלה דוד קוניו, 34, ובנותיהם התאומות, יולי ואמה, 3


דניאלה ואמיליהNo hay comentarios.:

Powered By Blogger

años y años de blog!!!!